Aanleg voorbeeldtuin gestart

Een voorbeeldtuin op het Nieuwe Veld, een gezamenlijk project van vereniging Groei & Bloei en zorgkwekerij Het Nieuwe Veld om aandacht te besteden aan een groene leefomgeving en vergroten van biodiversiteit.

Vanuit de wens om een bijdrage te leveren aan het vergroenen en verduurzamen van de leefomgeving zijn de vereniging Groei & Bloei en zorgkwekerij Het Nieuwe Veld een gezamenlijk project gestart. Duurzaam en arbeidsbesparend tuinieren wordt onder de aandacht gebracht van ( toekomstige) tuiniers in de vorm van een voorbeeldtuin. Op Het Nieuwe Veld wordt een voorbeeldtuin aangelegd met sterke bomen, struiken en planten die het goed doen in onze streek. Voor de voorbeeldtuin wordt een beplantingsplan gemaakt inclusief onderhoudsplan en informatieborden.

Dit voorjaar wordt de grond allereerst plantklaar gemaakt. Twee Tamworth varkentjes doen het eerste voorbereidende werk. Als alternatieve ploeg wroeten zij de woeste grond om waarna het verder onkruidvrij gemaakt kan worden. De eerste contouren van de tuin zijn inmiddels uitgezet en in de maand april wordt de voorbeeldtuin ingezaaid als tijdelijke tuin met bloemen en groenten. De definitieve tuin zal in het najaar worden ingeplant omdat dit een betere periode is om bomen, heesters en vasteplanten te planten.

logo
logo
logo
logo
logo
logo