Stichting Vrienden van Het Nieuwe Veld, ANBI

 

Wilt u zich aanmelden voor donateurschap of een eenmalige donatie doen dan kunt u het opgave formulier onderaan deze pagina downloaden.

 

 


Stichting Vrienden van Het Nieuwe Veld
RSIN: 8207 60 031

Sinds 2009 bestaat de stichting 'Vrienden van het Nieuwe Veld'. Deze stichting heeft als doel het werven van fondsen ter ondersteuning van activiteiten voor mensen die werkzaam bij en/of behoren tot de doelgroep van de kwekerij. De ondersteuning bestaat uit het bieden van extra faciliteiten aan de doelgroep bij het realiseren van zinvolle dagbesteding en arbeidsparticipatie. Enkele voorbeelden van deze extra faciliteiten zijn het organiseren van groepsexcursies, aanschaffen van aangepast gereedschap en ook het verbeteren van arbeidsomstandigheden. In 2014 is met behulp van de stichting een theeschenkerij opgezet en zijn zonne-energie (PV) gerealiseerd. In 2015 is het Bijenmuseum ingericht met behulp van de stichting. In 2015 is ook het terrein oppervlak verdubbeld tot 1,6 ha. De groentetuin en een deel van de moederplantentuin zijn verplaatst naar een beter stuk grond. Op deze goede grond zijn ook de kruidentuin en snijbloementuin aangelegd. Eind 2016 worden enkele tunnelkassen geplaatst om de planten in potten beter door de winter te krijgen en ook vroeger in het seizoen al planten voor de verkoop te hebben uit eigen kweek.

De stichting heeft op dit moment meer dan 70 vrienden.

De bestuursleden van de stichting zijn:

Jan Jaap de Kroes, voorzitter

Frank Schreefel, penningmeester
Pauline van Essen, secretaris
Bart van Hees, bestuurslidBeloningsbeleid

Momenteel is dit niet gebaseerd op welke vorm van vergoeding ook. Noch m.b.t. vacatiegeld noch op het gebied van vergoeding voor gemaakte onkosten (incidentele uitzonderingen daargelaten).


Achtergrond
Het Nieuwe Veld is een kleinschalige zorgkwekerij in Diepenveen. De kwekerij is gestart in 2008 en heeft in de afgelopen jaren een goede reputatie opgebouwd bij deelnemers, tuinliefhebbers, scholen, zorginstellingen, re-integratie bureaus , de gemeente Deventer en het UWV. Het Nieuwe Veld is biologische kwekerij met een SKAL nummer en aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg, Vereniging Zorgboeren Overijssel, Kleinschalige zorg Salland en de Biotuinders. De activiteiten van Het Nieuwe Veld zijn in de afgelopen jaren uitgegroeid van biologische vast plantenteelt en imkerij tot bloembinderij, groententeelt, theetuin en bijenmuseum.Wekelijks komen 10 deelnemers voor begeleiding op de kwekerij in het kader van dagbesteding of re-integratie op de arbeidsmarkt en leer/werk trajecten. Het Nieuwe Veld is een sociale onderneming waar mensen kunnen "aarden en tot bloei komen". De begeleiding van deelnemers is gericht op ontwikkeling en participatie.


Deelnemers
De deelnemersgroep is divers samengesteld. Het zijn mensen met een psychiatrische problematiek, een verslavingsverleden , een fysieke of verstandelijke beperking en/of psychosociale problemen. Hun beperking belemmert hen in mindere of meerdere mate om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Op de kwekerij ontmoeten zij anderen, komen ze uit hun isolement en werken zij aan het opbouwen van een dag- nachtritme, het functioneren in een groep, samenwerken, opdrachten uitvoeren, etc. Het uitgangspunt is het ontwikkelen en benutten van talenten en mogelijkheden en deelname aan het sociale leven en zelfredzaamheid vergroten. De deelnemers werken samen met vrijwilligers. Het onderscheid tussen deelnemer en vrijwilliger vervaagt gedurende het werken waardoor de beperking van de deelnemer naar de achtergrond verdwijnt en hun afstand tot "de gewone samenleving “op een natuurlijke manier kleiner wordt.


Huidige activiteiten
In hun eigen tempo en op hun eigen niveau leveren de deelnemers een bijdrage aan het reilen en zeilen op de kwekerij. De dagelijkse activiteiten hangen uiteraard af van het seizoen. In het voorjaar is iedereen druk met het vermeerderen van de planten, de verzorging van de bijenvolken en zaaien in de groentetuin.De zomer is altijd een drukke tijd. De kwekerij moet onkruidvrij gehouden worden, gazons gemaaid en paden geschoffeld. De deelnemers zijn druk met de oogst van de groenten, bloem binden, de verkoop, het bijenmuseum en de honingoogst. Ook de jaarlijkse Herfstmarkt vraagt de nodige inzet van de deelnemers.

Gedurende het najaar en de winter bestaan de activiteiten onder andere uit het voorbereiden van de jaarlijkse kerstkransen verkoop en het onderhouden van het gereedschap en de gebouwen.  


Toekomstplannen
De kwekerij is nog altijd volop in ontwikkeling. Er zijn gevorderde plannen een Educatieproject op te starten voor de start met de begeleiding en opleiden van jaarlijks 3 deelnemers (in het kader van praktijk leren). Vooral m.b.t. de opstartkosten van dit project zal afhangen van beschikbare fondsen. Hiertoe zullen aanvragen worden gedaan bij een aantal fondsen/subsidiegevers.


Initiatiefnemer
Het Nieuwe Veld is een initiatief van Hanne Struik (1959) Hanne is opgeleid  tuinbouwkundige, huishoudkundige en docent. Na haar studie aan de Landbouw Universiteit in Wageningen heeft ze gewerkt als projectleider in Laos en adviseur in Vanuatu. Terug in Nederland was ze werkzaam als inburgeringsbegeleider van minderjarige asielzoekers, docent op een MBO opleiding en in het Voortgezet Onderwijs. Enige jaren geleden heeft zij haar loopbaan een andere wending gegeven richting de 'groene zorg', een mix van passie, opleiding, ervaring en maatschappelijke betrokkenheid. Bij de ontwikkeling en het onderhoud van de kwekerij wordt Hanne bijgestaan door parttime medewerkers en vele vrijwilligers.


Financiën 2015/2016 

Ja! Ik word graag Vriend van Kwekerij Het Nieuwe Veld.

Mijn jaarlijks bijdrage van minimaal €15 maak ik over op NL04 RABO 0123 7540 38
o.v.v. Stichting Vrienden van Het Nieuwe Veld

/
Wil u ons een machtiging geven om per maand/kwartaal/jaar een bedrag af te schrijven, dan kunt u onderstaand formulier downloaden en uitgeprint en ondertekend afgeven op de kwekerij of opsturen naar Stichting Vrienden van Kwekerij Het Nieuwe Veld. Boxbergerweg 46, 7431 PN Diepenveen.

Klik hier voor het machtigingsformulier (PDF) »
Wist u dat?

KWEKERIJ HET NIEUWE VELD ondersteund wordt door ‘Stichting Vrienden van het Nieuwe Veld'. Deze stichting heeft als doel het werven van fondsen ter ondersteuning van mensen die werkzaam zijn bij en/of behoren tot de doelgroep van de Kwekerij Het Nieuwe Veld.